Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere