Comunicare rezultat procedura-Infiintare Centru Comunitar Integrat in localitatea Clopodia