CENTRU DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA JAMU MARE

 

            In luna noiembrie 2011 s-a semnat Acordul de parteneriat dintre SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR – BUCURESTI, reprezentata prin Manager de Proiect POSDRU: Prof. Univ. Dr. CRISTIAN VLADESCU si Primaria comunei JAMU MARE, reprezentata prin Primar –D-nul Ing.Valeriu Filipiac , pentru implementarea proiectului „PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI INSTITUTIONALE DIN ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA”.

            Acest proiect a fost initiat de SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR – BUCURESTI, a fost finantat de Uniunea Europeana – Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr.6, DMI 6.1 „Pentru o viata mai buna”, si are drept scop reducerea disparitatilor si inegalitatilor existente in accesul la servicii medicale primare, imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor medicale si sociale, pentru populatia vulnerabila, repartizarea judicioasa si perfectionarea pregatirii profesionale a resurselor umane, din reteaua de asistenta medicala comunitara in cele 10 judete din regiunile de dezvoltare VEST si CENTRU.

            Proiectul este implementat în parteneriat cu UNIVERSITATEA de VEST din TIMIŞOARA, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ, CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ, CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ.

           In urma analizei  nevoilor de acces la serviciile de sănătate ale populaţiei generale din regiunile de dezvoltare vest şi centru, în toate cele 10 judeţe, pentru toate localităţile din mediul urban şi rural in perioada iulie – octombrie 2011s-a considerat ca la un numar de 3027 locuitori, cat are comuna Jamu Mare ,pentru acoperirea cu servicii de asistenta medicala comunitara  este nevoie de 2 asistenti medicali comunitari.

            Obiectivul acestui parteneriat il constituie asigurarea accesului la servicii de asistenta medicala comunitara prin infiintarea, dotarea si punerea in functiune a unui centru pilot de asistenta medicala comunitara, pentru o perioada de 3 ani.

            Activitatea de asistenta medicala comunitara este reglementata de un set de acte normative (OUG 162/2008, Norma metodologica din 29 ianuarie 2009 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 si H.G. nr. 459/2010) la nivelul sistemului de sanatate si de standardul ocupational la nivel profesional. Actele normative stabilesc beneficiarii activitatilor de asistenta medicala comunitara, principalele activitati derulate de asistentul medical comunitar precum si norma de activitate pentru un asistent medical comunitar.

Standardul ocupational poate fi gasit in format electronic si descarcat pentru consultare de la urmatoarea adresa:  http://so.cnfpa.ro/so/v/Asistent.medical.comunitar.pdf  si este aprobat de catre MMFPS prin Ordinul Ministrului MFPS nr 1832/06.07.2011 si de catre INS prin Ordinul Presedintelui INS nr 856/11.07.2011 publicat in M.OF.RO PARTEA I, nr. 561/ 08.08.2011, pagina 30 grupa 325301.

            CENTRUL DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA JAMU MARE, isi desfasoara activitatea la sediul Primariei comunei Jamu Mare de Luni – Vineri, intre orele: 09.00 – 15.00.